Startsida

Medier

Är främst verksam inom Sveriges television, Sveriges radio och Utbildningsradion. I teve med program som morgonteve, valvakor, Nobel och större evenemang som kungliga bröllop. I radio med Studio ett, Sveriges radio P 1:s aktualitetsprogram och Historiska klubben från vetenskapsredaktionen. I Utbildningsradion med direktsända seminarier om politik och ekonomi samt författarintervjuer. Skriver även artiklar i tidskrifter. Läs mer…

Moderator

Leder debatter, utfrågningar och samtal på scen för att ge fördjupad kunskap. De kan vara riktade till en bred allmänhet på stora scener  eller specialiserade grupper i mindre sammanhang. Det gäller ämnen som politik, ekonomi, vetenskap, stadsplanering, historia och kultur. Presenterar även större evenemang såsom kungliga invigningar av infrastrukturprojekt. Läs mer…

Författare

Har skrivit fyra egna böcker, 2011 utkom ”Den glömda historien om svenska öden och äventyr i öster under tusen år”. Tidigare utgett ”Den gråtande diktatorn” om Gustaf Adolf Reuterholm, ”Stockholmsutställningarna 1866, 1897 och 1930” och ”Sekelskiften – en krönika om sex, makt och pengar”. Har dessutom medverkat i flera antologier om historia, regional politik och framtidsfrågor. Läs mer

Föredrag

Håller föredrag, främst om egna böcker, men även som betraktare av samhällsfenomen. Läs mer…

Uppdrag

Ledamot i Stockholms stads Skönhetsråd, styrelseledamot i Svenskt kulturarv. Läs mer…

Bakgrund

Journalisthögskola i Göteborg, nationalekonomi och historia vid Stockholms universitet. Började arbeta på Strengnäs Tidning, Expressen, Göteborgs-Tidningen för att via Lokalradion i Falun, Örebro, Norrköping komma till Radio Stockholm Läs mer….

In action

Nedan några exempel på hur det kan se ut när jag jobbar