Bakgrund

… under dess uppsving på 1980-talet med en rad andra mediepersonligheter som Pelle Törnberg, Staffan Dopping, Agneta Askelöf, Ulo Maasing, Harald Norbelie. Casten Almqvist, Hasse Aro, Lennart Modigh, Göran Larsson, Anna Hedenmo och många fler nu välkända kolleger inom SVT, SR och TV 4. Producerade program som ”Nattståndet” och ”Salong samtiden” förutom ett oändligt antal morgon och dagssändningar.

Arbetade med Sveriges första morgonteveprogram som sändes över Sky Channel, kom till Sveriges television 1988 och ”Svepet” i tekniskt mycket avancerade direktsändningar och en rad världskända artister, i programmet förekom även politiker, makthavare och debattörer. Ledde schlagerfestivalen tillsammans med dåvarande Miss Universum, Yvonne Ryding, i det första direktsända evenemanget från Globen i Stockholm. Ledde temasändningar om bland annat historia, teknikutveckling och framtidsfrågor.

Övergick 1990 till Sveriges radio P 1, ”God morgon världen”, ”Förmiddag i P 1” ”Direkt” (föregångare till P 1 morgon), aktualitetsprogrammen ”Kanalen” och ”Studio ett”. I programmen medverkar dagligen beslutsfattare, forskare, debattörer och vanliga medborgare. Rapporterade bland annat från Estland och den nya politiska situationen kring Östersjön efter Sovjetunionens sönderfall. Ledde flera temasändningar efter Sovjetunionens sammanbrott och svenska EU-medlemskapet.

Frilans från 1994, fortsatt medverkan ”Studio ett” och skapade vetenskapsredaktionens ”Historiska klubben” som sänts i femton år. Återkom i Sveriges televisions nya morgonsändningar ”God morgon Sverige”. Medverkade vid större evenemang som valvakor, Nationaldagsfirandet på Skansen, Eurovisionssändning för unga dansare samt vid en rad tevesända seminarier. Från 1999 åter närmare knuten till Sveriges television och bokprogram som ”Röda rummet” och ”Bokbussen”, den senare sändes över hela Norden.
Från 2005 åter frilans men med fortsatta uppdrag vi Sveriges televisions Nobelbanketter, valvakor, valdebatter och direktsända seminarier om aktualitetsfrågor.
Under frilansperioder medverkat vid flera seminarier anordnade av de Kungliga akademierna på Kungliga slottet i närvaro av HMK, HMD och kronprinsessan Victoria.  Från 1990-talet också ägnat mycket tid åt forskning för de fyra utkomna böckerna, vilket också resulterat i många föreläsningar.

Arbetsåret 2010 ägnades åt att skriva den bok som utkommer 2011 ”Den andra halvan – den glömda historien om svenska öden och äventyr i öster under tusen år”. Därnäst dominerade uppdrag för Sveriges television, att tillsammans med Linda Nyberg kommentera den nästan tio timmar långa direktsändningen av kronprinsessan Victorias bröllop, medverkan vid Valvakan 2010 med direktrapporter och intervjuer från det nya riksdagspartiet Sverigedemokraternas valvaka, samt vara en av programledarna från Nobelbanketten i Stockholms stadshus.
De Kungliga akademierna arrangerade på inbjudan av Hans Majestät Konungen fyra större seminarier om framtidsfrågor där en rad av Sveriges ledande akademiska forskare och professorer medverkade. Sharon Jåma och jag var de båda programledarna för arrangemanget som sändes i Kunskapskanalen. Under året har jag också gjort en rad intervjuprogram ”En bok – en författare” i samma kanal
Uppdragen som moderator gällde under årt valdebatter, men också forskning om miljöfrågor med Europaparlamentarikern Marita Ulvskog, om kvalitén i våra vattenledningar, om vårt statsskick, sponsring av museibranschen, om arbetsmiljö med riksdagens arbetsmarknadsutskott, språkfrågor med statsrådet Nyamko Sabuni, kollektivtrafik med SJ:s chef Jan Forsberg, stadsplanering, bostadsbyggande och fastighetsekonomi med byggare, forskare, politiker och Hyresgästföreningens Barbro Engman.
Socialförsäkringssystemets hållbarhet diskuterades av Anna Hedborg, medan Stockholms läns landstings forskningspolitik presenterades i Kungsträdgården, Stockholms stads chefer samlades till ledarskapsseminarium i Globen under Elisif xxdotter och min medverkan, utbildningsfrågor aktualiserades av diskussioner med akademikernas fackliga organisation SACO, spelmissbruk diskuterades av Svenska spels Margaretha Winbergh
Bokmässan i Göteborg medverkade jag vid presentationer av studielitteratur, flera av de finlandssvenska författarna samt om läsningen sociala och demokratiska betydelse med Läsrörelsen. Årets inleddes dock av kronprinsessan Victorias invigning av Norrbro.

2011 har gällt uppdrag som diskuterat samhällsplanering kring Arlanda, humaniorans roll i samhället, pensionsfrågor med socialförsäkringsminister Ulf Kristerson, kollektivtrafikens framtid och bostadsbyggen med HSB.

2012 har innehållit rader av presentationer av boken ”Den glömda historien”. Den mest minnesvärda var resan till Sankt Petersburg och Karelens huvudstad Petrozavodsk, eller Onegaborg som staden skulle kunna heta på svenska. Makalöst spännande.