Föredrag

Håller föredrag, främst med utgångspunkt från egna böcker, se Författare, det som i höst är mest aktuellt är försts boken om ”Den glömda historien, om svensk historia kringa norra Östersjön under tusen år” mest handlar det om nittonhndratalet och hur häpnadsväckande fort många glömde bort att Sverige egentligen alltid blickat mot öster. Talar även om stockholmshistoria, svensk ekonomisk utveckling, Sveriges som aktör i Östersjöregionen och maktspel i Sverige på sjuttonhundratalet.  Har även hållit föredrag om samhälleliga fenomen sedda i historiska och journalistiskt sammanhang.

Exempel på föredragsuppdrag, Kungliga slottet, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, StorStockholms Lokaltrafik SL, Riksarkivet, Kristianstads kommun, Vuxenskolan, Katarina församling,Esiinge församling, rader av pensionärsorganisationer, Hallands konstförening, Nordisk skolledarkongress, Byggmästareförningen, Mercuri kongress, Creative events, JM.