Författare

2011 utkom ” Den glömda historien om svenska öden och äventyr i öster under tusen år”. Sju kapitel som berättar om svenskar i Åbo, Viborg, S:t Petersburg, Tallinn, Riga och Hapsal. Det börjar i en myt och dröm om att återställa vikingarnas välde i öster fram till de svenska båtflyktingarna från Hapsal 1944 och de sista Viborgssvenskarna dramatiska flykt från Viborg samma år. Tyngpunkten ligger på att beskriva hur man ännu vid mitten av nittonhundratalet kunde tala om en svensk kulturell sfär i hela norra Östersjön. Idag är många av dessa historier helt glömda, trots en rad färgstarka personligheters dramatiska öden. SeDen glömda historien


Den glömda historien – Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år
av John Chrispinsson
INBUNDEN. Norstedts, Svenska, 2011-08-15

Tidigare utgett ”Den gråtande diktatorn – Gustaf Adolf Reuterholm”. Den porträtterar en av de mest förtalade personerna i svensk historia. Han ledde diktatoriskt Sverige under fyra år på 1790-talet medan Europa skakades av revolutionskrigen. Hur fick han all dnna makt trots att han var en fattig adelsman från Finland? Bland annat genom ett formidabelt socialr nätverk som inberäknade hertig Karl och alla ledande personer i Sverige, men också påven i Rom, den franska drottningen Marie Antoinette och en rad mystiska sällskap i Europa. Se Norstedts


G. A. Reuterholm : den gråtande diktatorn
av John Chrispinsson
INBUNDEN. Prisma, Svenska, 2008-09-22

”Stockholmsutställningarna 1866, 1897 och 1930” ger perspektiv på hur Sverige omvandlades från en osäker bondenation till en alltmer självsäker internationell aktör som till sist greps av hybris. Det speglar den industriella och ideologiska utvecklingen av ett land som på några decennier gick från att vara ett av Europas bakgårdar till att bli världens näst rikaste land. Se Historiska media


Stockholmsutställningar
av John Chrispinsson
HÄFTAD. Historiska Media, Svenska, 2007-03-01

”Sekelskiften – en krönika om sex, makt och pengar” utkom på Norstedts 1999. Med nerslag vid Stockholms sekelskiften under tusen år ges bilder av livet bland vanliga människor och makthavare. Scenen är densamma, men under århundradena förändras staden från den medeltida burleska och våldsamma, över sextonhundratalets religiösa fundamentalism, till sjuttonhundratalets sexuella frigjordhet och artonhundratalets framväxt av folk- och arbetarrörelser.

Dessutom medverkat vid flera antologier om historia, (Historiska media om sextonhundratalet) regional politik och framtidsfrågor (Stockholms international).