Moderator

Konferenser och seminarier kan fungera bättre med en moderator som driver frågor, leder debatter, utfrågningar och publikmedverkan.  Framför allt när det gäller att förmedla kunskaper från experter till andra, vare sig det är beslutsfattare, allmänhet eller experter med andra specialiteter. Det viktigaste för en moderator är att ha respekt för den kunskap som föredragshållare, debattörer och publiken besitter. Det näst viktigaste är en lyhördhet för det som sägs (och det som inte sägs).

Fungerar också som programledare vid stora evenemang, invigningar, prisutdelningar i Stockholms stadshus, Konserthuset, Globen, Berwaldhallen, Stockholmsmässan och Bok & Bibliotek i Göteborg.

Verksamhetens fokus skiftar: utbildning, ekonomi, EU, forskning, näringsliv, arbetsmiljö, fackliga frågor, kollektivtrafik, regionalpolititik och stadsbyggnadsfrågor.

Exempel på uppdrag under 2010-11. Politikerveckan i Almedalen gällde seminarier om Europafrågot, risker med kemikalieanvändning, cyberkrigföring, utbildningsfrågor och infratsrukturfrågor.  Tidigare under året har det varit HSB om bostadsfrågor, Fastighetsmässa om finansbubbla, Europaparlamentet om miljöbilar,  De kungliga akademierna och Vitterhetsakademien om forskning, Svenskt vatten om kommunal vattenkvalité, Livrustkammaren om statsskicket, Svenskt kulturarv om museer, Prevent, Elmia och Arbetsmiljöverket om arbetsmiljö, Business arena om fastighetsekonomi, Bok&Bibliotek om breddning av läsandet, Läsrörelsen om social utsatthet, SACO om utbildningsfrågor, Studentlitteratur om universitets kurslittertur, Svenska litteratursällskapet i Finland om forskning, Hyresgästföreningen om skattefrågor, SIQ Kvalité om kvalitetsarbete, Svenska spel om spelmissbruk, Forskning och hälsa om relation politik/forskning, Bostadsforum om bostadsbyggande, miljövänligt boende och bostäder för unga, Svensk kollektivtrafik om ny lagstiftning kring kollektivtrafik, Språkrådet om myndigheters språkbruk, Försäkringsförbundet om socialförsäkringssystemet och pensionssystemet, Stockholms stad om stadsbyggnad, Stockholms handelskammare om valet, Institutet för framtidsstudier om forskning, Länsstyrelsen i Stockholm om framtidens flyg.

Exmpel på uppdrag före 2010: Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, SAP, Landsorganisationen LO, Svenska Kommunal Tjänstemanna Förbundet, Pensionärerenas Riksorganisation PRO, Svenskt näringsliv, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Svenska kyrkan, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Riksbankens jubileumsfond, Stockholms läns landsting, Nationalencyklopedin, Forum för levande historia, EU-kommissionen, Naturvetarförbundet, Lärarförbundet, Myndigheten för skolutveckling, Skolverket, Mälardalsrådet, Norstedts förlag, Klinisk forskning-statlig utredning, Sollentuna kommun, Stadsmissionen, Fastighetsnytt, S:t Matteus församling, Transportgruppen, GSK, Djurhamsstiftelsen,Folke Bernadottetiftelsen, Vårdföretagen, Öhrlings, Nationalmuseum, Apoteket,Kreab, Riksarkivet, SL, Officersförbundet, Nynäshamns kommun, Kulturhuset, Nordiska arkivdagar, Nordiska museet, Micasa, SSM, Jerringfonden, Hill &Knowlton, SVL Folkhälsa, Kommunförbundet i Stockholms län, Byggmästareföreningen, Huddinge kommun, Nordiska skolledarkongressen, Livsmedelsverket, Tidningsutgivarna, Sprithistoriska museet, Företagarna, Kvalitetsmässan,  Stockholmsberedningen, Länsförsäkringar, Mercuri kongress, Creative events, JM, Hälsingborgs kommun, Lidingö stad.

Har fungerat som presentatör vid större evenemang med festlig inramning. ALMA- Astrid Lindgrens internationella barnbokspris i närvara av HKH kronprinsessan Victoria i Konserthuset, Vitterhetsakademiens seminarier ¨på kungliga slottet i närvaro av kungafamiljen, återinvigning av Norrbro av HKH kronprinsessan Victoria, Stockholms stads ledarkongress i Globen, Praktikertjänst i Stockholms stadshus, Grythytteakademiens jubileum Stockholms konserthus, Stockholm 750 år i Kungsträdgården med HKH kronprinsessan Victoria.