Den glömda svenska historien… 31 januari 2015

Det har gått  ganska lång tid sedan boken ”Den glömda historien –  om svenska öden och äventyr i öster under tusen år” (Norstedts) kom ut.  Ändå reser jag fortfarande land och rike runt och talar om bokens innehåll. Det är helt fantastiskt att få alla e-brev och personliga möten med de tusen och  åter tusen människor som har personliga minnen av vår dramatiska närhistoria, Boken handlar om hur hela Finska viken en gång uppfattades som en naturlig del av Sverige och hur många svenskar som levde där och om deras dramatiska liv och öden. Fokus ligger på nittonhundratalet när svenskar ännu var beredda att ”dö för Viborg”, den svenska stad som idag ganska få svenskar ens vet var den ligger. En del av dessa människor lever än idag. En av poängerna med boken är att visa att vi alla alltid lever i historien, som ett resultat av det som skett, vi är produkter av vår historia. Det kan låta som en självklar plattityd men min erfarenhet säger mig att många människor uppfattar sig själva och vår tid som fristående från det som skett. Det gäller även en del beslutsfattare och opinionsbildare.

 

Rescensionerna har överraskat, från Dick Harrison i Svenska Dagbladet till Lars Gustafsson i Expressen och en rad tidningar i landsorten har reaktionerna varit överväldigande positiva. Än mer gripande är det att möta människor med egna minnen från den dramatiska tiden på nittonhundratalet.