Priser 03 april 2016

Med stor glädje och än större förvåning har jag tagit emot utmärkelser.2011

2011

”Vitterhetsakademien beslutade 2011 att till John Chrispinsson sin förtjänstmedalj i silver för hans arbete att ge publik spridning av humanoira, främst med avseende på historievetenskaperna.”

2012

”Gösta Mickwitz-pris instiftades år 2001 och premierar en historiker
som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande
intresse för historia och historieforskning.”

2012 har priskommittén fattat beslutet att tilldela priset till Er med
speciell hänvisning till boken ”Den andra halvan – den glömda
historien om svenska öden och äventyr i öster under tusen år”.

2013

2013 års hederspris Stora talarpriset för ”Årets moderator”  Priset delades ut på Rival i Stockholm av Skillspartner, Content talarbyrå, Svenska talare och Wimab. Prismotiveringen löd: ”John Chrispinsson är en klippa på varje scen. Med sitt lugn och sin vänliga auktoritet passar han perfekt för att leda både lätta och tunga evenemang. Han är publikens förlängda arm, ställer de rätta frågorna och gör allt för att skapa intresse och förståelse för ämnet.”

2015

Livrustkammarens Vänners stipendium till minne av Katarina af Sillén, tillföll John Chrispinson. Han uppmärksammas framförallt för den mycket intressanta boken ”Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år.”

Kommentar:

Det var en mycket stor ära att få ta emot en medalj av Vitterhetsakademin som är fylld av så många kloka, intelligenta, lärda, sympatiska och humoristiska människor.  Att ta emot medaljen i Riddarhuset inför de kungliga akademierna gjorde mig faktiskt knäsvag.

Att få ett erkännande av de finländska historikerna var för mig en utomordentligt stor upplevelse. Jag har alltid läst många av deras verk och imponerats av deras höga nivå. det är synd och skam att deras arbete, som ofta handlar om svensk historia, inte uppmärksammas mer i Sverige.

Moderatorspriset från talarbyråerna gjorde mig mäkta stolt eftersom jag vet att många av mina kolleger är så ambitiösa och duktiga.

Utmärkelsen från Livrustkammarens vänner är så hedrande eftersom denna förening själv består av mycket kunniga och historieintresserade människor. Deras engagemang och nyfikenhet bidrar verkligen till att höja intresset för museer och historia i vårt land.

Möjligen var det omdömeslöst av dem alla att ge mig medaljer och utmärkelser, men jag blev så glad och lycklig.