Om Skönhetsrådet 03 april 2015

Skönhetsrådet har ingen formell makt alls.  Det är en remissinstans som diskuterar planer i Stockholms stad och sedan försöker jämka ihop tretton olika viljor till en gemensam syn. Ofta går det, men långt ifrån alltid.

Det är däremot inte helt ovanligt att Rådets yttrande används som slagträ av olika intressen. På det sättet kan man kanske säga att Rådet faktiskt spelar en viss roll i det offentliga samtalet.

Det är en missuppfattningen att Rådet består av ett antal mossiga skönandar som säger nej till allting och vill bevara allt som det alltid varit. Övervägande delen av planerna som presenteras av Stadsbyggnadskontoret får faktiskt grönt ljus, om än ofta med synpunkter på saker som Rådet anser kan vara förbättringar.

Rådets sammansättning är tudelad, majoriteten, nio medlemmar, representerar sakkunskap från olika områden. Fyra medlemmar representerar stockholmarna i gemen, via de folkvalda i Stadshuset. Det är en ganska god balans.

Även om Rådet försöker finna en gemensam linje, och oftast lyckas med det, så finns det verkligen olika åsikter som ibland leder till livliga debatter. Det roliga är att det inte är falanger som står mot varandra, utan frontlinjerna kan skifta från fråga till fråga. Olika ledamöter har olika tyngdpunkter så det kan uppstå ganska oväntade krockar eller kramar.

Oftast är det Rådets yttranden om de stora projekten som får mest uppmärksamhet och det är kanske inte så konstigt, det kan gälla Nobel på Blasieholmen, Slussen eller höga hus.  Men flertalet ärenden gäller faktiskt mindre projekt i ytterstaden. Ett problem som Rådet är mycket enigt om är att det ibland sker stora förändringar med många små steg, ingen märker att det stora skett i lönndom. Det behöver inte alltid vara dåligt förstås, men överblick och helhetssyn är ju oftast bra.

Min egen uppfattning är att Stadsbyggnadskontorets planerar är mycket kompetenta. De pressas från två håll, från de folkvaldas ambitioner  och från byggarnas viljor (och så ska det förstås vara). Den stora oron är förstås att den höga takten i bostadsbyggande kan leda till brister i kvalité och det kan man kanske ibland ana.

 

 

Se mer skönhetsrådet