Uppdragsgivare

2011

Sveriges television, Sveriges radio, Utbildningsradion, Rädda barnen, Bris, Stockholms universitet.

 

 

2010

Sveriges television
Sveriges radio
Utbildningsradion
Europaparlamentet
Vitterhetsakademien
Svenskt vatten
Livrustkammaren
Svenskt kulturarv
Prevent
Arbetsmiljöverket
Business arena
Bok&Bibliotek, Göteborg
Läsrörelsen
SACO
Studentlitteratur
Svenska litteratursällskapet i Finland
Hyresgästföreningen
SIQ Kvalité
Svenska spel
Forskning och hälsa
Elmiamässan
Bostadsforum
Svensk kollektivtrafik
Språkrådet
Försäkringsförbundet
Stockholms stad
Stockholms handelskammare

2009
Sveriges television
Sveriges radio
Utbildningsradion
Norstedts förlag
Klinisk forskning, statlig utredning
Svensk kollektivtrafik
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Arbetsmiljöverket
Svenska kyrkan
Sollentuna kommun
Prevent
Nationalencyklopedin
SACO
Bostadsforum
Vuxenskolan
Stadsmissionen
Studentlitteratur
Svenska litteratursällskapet i Finland
Bok & bibliotek
Stadsbyggnadskontoret

Fastighetsnytt

S:t Matteus församling
Utrikesdepartementet
Svenska kyrkan
Transportgruppen
GSK
SACO
Kungliga slottet
ALMA-priset
Stadsbyggnadskontoret
Forskning och hälsa
Språkrådet
Katarina församling
Göteborgs universitet
Vuxenskolan
Kungliga slottet
Djurhamsstiftelsen

Bostadsförmedlingen
Utrikesdepartementet
Karolinska institutet
Prevent Debatt
Svensk information

2008
Sveriges television
Sveriges radio’

Norstedts förlag
Prevent
Stadsbyggnadskontoret
Svenskt kulturarv
Arbetsmiljöverket
Djurhamnsstiftelsen
Tidskriften Clio
Nordiska museet
Svensk kollektivtrafik
Nationalencyklopedin
SACO
Bok & bibliotek
Folke Bernadottetiftelsen
Fokus
Fastighetsnytt
Forum för lev historia
Transportgruppen
GSK Ekonomi
Europaparlamentet
Vårdföretagen
Almega
Elmia
Språkrådet
Försäkringsförbundet
Stockholms universitet
Öhrlings
Nationalmuseum
Apoteket

SKTF
Kreab
Mälardalsrådet
Livrustkammaren
Riksarkivet

2007
Sveriges television
Sveriges radio
Forum för levande historia
Essinge församling
Mälardalsrådet
Livrustkammaren
SL
Apoteket
SACO
Officersförbundet
Svenskt kulturarv
Rabén och Sjögren
Bok & bibliotek
Arbetsmiljöverket
Nynäshamns kommun
Stockholms stad
Fastighetsnytt
GSK
Europakommissionen
Verbum
SAP
Kulturhuset
LO

2006
Sveriges television
Sveriges radio
Forum för levande historia
Länsstyrelsen
SACO
Arbetsmiljöverket
Svenskt kulturarv
Bok&bibliotek

Handelskammaren
PRO

Nordiska arkivdagar
Nordiska museet
Micasa
Kreab
SSM
SKL
Justitiedepartementet
Historiska media
Lovén & partner
Naturvetareförbundet

2005
Sveriges television
Sveriges radio
Forum för levande historia
Justitiedepartementet Våld mot förtroendevalda
Hallands konst
Arbetsmiljöverket
Böckerna klubb
Jerringfonden
Svenskt kulturarv
SACO
Bok&bibliotek
Prevent
Utrikesdepartementet
Hill &Knowlton
Svenskt näringsliv
SACO
Prevent
Stockholms stad
Justitiedepartementet
SVL Folkhälsa
KSL
Byggmästareföreningen
Huddinge kommun
Nordiska skolledarkong
Aftonbladet

2004
Sveriges television
Sveriges radio
Livsmedelsverket
Länsstyrelsen
Prevent
Saco
Tidningsutgivarna
Kommunförbundet
Myndigheten för skolutveckling
Almega
LO
Kulturdepartementet
Stockholms stad
Skolverket
Utrikesdepartementet
Svenskt kulturarv
Bokmässan
Böckerna klubb

Läsrörelsen
Arbetsmiljöverket
Sprithistoriska museet

2003
Sveriges television
Sveriges radio
Institutet för framtidsstudier
Modernteve
Företagarna
Aftonbladet
Kvalitetsmässan
Böckernas klubb
Prevent
Riksbankens jubileumsfond

2002
Sveriges television
Sveriges radio
Norstedts förlag
Stockholmsberedningen
Länsförsäkringar
LO
Stockholms international
Mercuri kongress
Almega
Creative events
Stockholms stad
Vitterhetsakademien
JM
Prevent
Företagarna
Lärarförbundet
Skolverket
Hälsingborgs kommun
Stockholms stad
Lidingö stad
Byggmästareföreningen
Ordfront
Posten
Läsrörelsen
Arbetsmiljöverket